Mode d'emploi SILVERCREST Z31332A

UneNotice offre un service communautaire de partage, d'archivage en ligne et de recherche de documentation relative à l'utilisation de matériels ou logiciels : notice, mode d'emploi, notice d'utilisation, guide d'installation, manuel technique... N'OUBLIEZ PAS DE LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'ACHETER!

Liens commerciaux

Si le contenu de ce document correpond à la notice, au mode d'emploi, à la liste d'instruction, d'installation ou d'utilisation, au manuel, au schéma de montage ou au guide que vous cherchez. N'hésitez pas à la télécharger. UneNotice vous permet d'accèder facilement aux informations sur le mode d'emploi SILVERCREST Z31332A. Nous espérons que le manuel SILVERCREST Z31332A vous sera utile.

Vous possédez un SILVERCREST Z31332A, avec UneNotice, vous allez pouvoir mieux l'utiliser. Si vous avez un problème avec votre SILVERCREST Z31332A, pensez à consulter les dernières pages du mode d'emploi qui contiennent souvent les principales solutions.


SILVERCREST Z31332A : Télécharger le mode d'emploi au format PDF (3193 Ko)

Extrait du mode d'emploi : notice SILVERCREST Z31332A

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

[. . . ] 9 Programming the Device Code by Manufacturer Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 English - 1 Universal Remote Control Z31332A Special Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Backlight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Można również zaprogramować funkcję ulubionych dla źródła AUX, ale to źródło musi być najpierw zaprogramowane w trybie TV lub SAT. Naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału (2) odpowiadający urządzeniu, dla którego chcesz dodać jeden lub więcej kanałów ulubionych. Naciśnij przycisk SET (23) i przytrzymaj go przez przynajmniej 3 sekundy. W razie konieczności za pomocą przycisków i (9) wybierz inny numer pozycji, na której ma zostać zapisany ulubiony kanał. Dostępne do zapisania ulubionych są pozycje od FAVCH01 do FAV-CH015. Następnie za pomocą przycisków numerycznych (3) przypisz programy różnych urządzeń. Numer zaprogramowanego kanału wprowadź dokładnie w taki sposób, w jaki normalnie wybierasz go dla danego urządzenia. Jeśli program składa się z więcej niż jednej cyfry, użyj przycisku przełączania (4) (zależy od obsługi urządzenia docelowego). Urządzanie powraca do trybu wprowadzania kolejnego kanału ulubionego, np. Kontynuuj programowanie ulubionych kanałów lub Aby opuścić ten tryb, trzykrotnie naciśnij przycisk EXIT (28). Korzystanie z ulubionych Aby włączyć zaprogramowany kanał ulubiony, naciśnij przycisk FAV (18). Ten komunikat odpowiada angielskiemu słowu „Configure” (Konfiguracja). Naciśnij przycisk wyboru urządzenia źródłowego, dla którego chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Za pomocą przycisków i (9) blokadę rodzicielską można włączać [ON] i wyłączać [OFF]. Na wyświetlaczu przez kilka sekund widoczny jest napis [SUCCESS], a następnie urządzenie powraca do menu [KIDS LOCK]. Aby opuścić ten tryb, dwukrotnie naciśnij przycisk EXIT (28). Włączanie/wyłączanie wszystkich urządzeń Istnieje możliwość jednoczesnego włączenia lub wyłączenia wszystkich urządzeń. Sposób postępowania: Naciśnij jednokrotnie przycisk Wł. /Tryb gotowości (1). miga ono 62 - Polski Pilot uniwersalny Z31332A Dodatek Dane techniczne Model Liczba urządzeń, które można zaprogramować Zasilanie Programowanie Z31332A 8 4 baterie (1, 5 V typu AAA) Przed listę kodów, funkcję uczenia, makra, ulubione Polski - 63 Pilot uniwersalny Z31332A Szczegółowe warunki gwarancji 64 - Polski Z31332A univerzális távkezelő Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Működési környezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Megfelelőség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 A régi készülékek hulladékba helyezése. . . . . . . . [. . . ] Egy pár másodpercre megjelenik a [SUCCESS] (Siker) üzenet és az eszköz visszatér a [TIME SETUP] (Időbeállítás) szintre. A KILÉPÉS gomb (28) kétszeri megnyomásával lépjen ki a folyamatból. 92 - Magyar Z31332A univerzális távkezelő Képújság üzemmód A képújság üzemmód bekapcsolásához használja a TTX/MX gombot (38). A képújság üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a TTX/MX gombot (38). [. . . ]

CONDITIONS DE TELECHARGEMENT DE LA NOTICE SILVERCREST Z31332A

UneNotice offre un service communautaire de partage, d'archivage en ligne et de recherche de documentation relative à l'utilisation de matériels ou logiciels : notice, mode d'emploi, notice d'utilisation, guide d'installation, manuel technique...
En aucun cas, UneNotice ne pourra être tenu responsable si le document que vous recherchez n'est pas disponible, incomplet, dans une langue différente de la votre ou si la désignation et la langue ne correspondent pas. UneNotice, en particulier, n'assure pas de service de traduction.

Cliquez sur "Télécharger la notice" si vous en acceptez les termes du présent contrat, le téléchargement de la notice SILVERCREST Z31332A débutera alors.

Recherchez une notice

 

Copyright © 2015 - UneNotice -

flag